O mreži

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Na Cipru mreža deluje prek imenovanih nacionalnih kontaktnih točk. Trenutno je šest (6) nacionalnih kontaktnih točk: en sodnik, dva odvetnika v državnem odvetništvu Republike Ciper, dva uradnika na ministrstvu za pravosodje in javni red (en pravni in en upravni uradnik) ter en član ciprske odvetniške zbornice.

Nacionalni kontaktni točki na ministrstvu za pravosodje in javni red sta odgovorni za usklajevanje teh šestih nacionalnih kontaktnih točk. V primeru vprašanja ali zaprosila za informacije iz mreže ali zaprosila nacionalnih kontaktnih točk drugih držav članic zagotovita, da se zaprosilo posreduje drugim nacionalnim kontaktnim točkam, da bi se skupaj z njimi odločilo, kateri ciprski organ ali agencija bi moral obravnavati zaprosilo oziroma zagotoviti zahtevane informacije.

Zadnja posodobitev: 07/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.