O mreži

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Češka ima trenutno šest kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže: pet v okviru ministrstva za pravosodje Češke republike in eno v Bruslju (stalno predstavništvo Češke republike pri EU).

Kontaktne točke Evropske pravosodne mreže na Češkem komunicirajo s kontaktnimi točkami v drugih državah članicah EU, obravnavajo vprašanja sodišč in notarjev, ki iščejo informacije v zvezi s predpisi drugih držav, ter opomnike v zvezi z obravnavo zaprosil, zlasti v skladu z Uredbo (ES) št. 1206/2001 o pridobivanju dokazov in Uredbo (ES) št. 1393/2007 o vročanju pisanj in drugih zadevah.

Češka je leta 2004 v skladu z Odločbo Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah ustanovila notranjo pravosodno mrežo (v nadaljnjem besedilu: mreža) za sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je odgovorna za zagotavljanje, da Češka dejavno sodeluje v Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Člani mreže so sodniki, predstavniki češke odvetniške zbornice, predstavniki češke notarske zbornice, predstavniki češke zbornice sodnih izvršiteljev, predstavniki urada za mednarodnopravno varstvo otrok, predstavniki evropskega potrošniškega centra, predstavniki pravne fakultete Karlove univerze in imenovano osebje ministrstva za pravosodje.

Člani mreže sodelujejo zlasti pri dejavnostih Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah ter pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njih, pa tudi pri dejavnostih delovnih skupin Sveta EU in Komisije ter odborov na področju civilnih in gospodarskih zadev. Člani mreže izražajo svoja mnenja o osnutkih zakonodaje Evropskih skupnosti in drugih predlogih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

Mreža ima trenutno približno 130 članov. Ministrstvo za pravosodje enkrat letno organizira sestanke vseh članov mreže. Na dnevnem redu so aktualne teme, ki zadevajo zlasti Evropsko pravosodno mrežo, delovanje evropskega portala e-pravosodje in sodno prakso Sodišča EU. Na teh sestankih imajo člani mreže edinstveno priložnost, da se osebno srečajo in izmenjajo praktične izkušnje pri uporabi instrumentov EU.

Članom mreže se razdelijo zbirke in druge publikacije, pripravljene v okviru Evropske pravosodne mreže.

Člani mreže lahko neformalno komunicirajo po elektronski pošti. Mreža ima svoj e-poštni seznam prejemnikov (e-naslov), kamor in prek katerega lahko člani mreže pošiljajo poizvedbe in izmenjujejo izkušnje. Ministrstvo za pravosodje lahko prek tega komunikacijskega kanala hitro obvesti člane mreže o novostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v EU.

Zadnja posodobitev: 25/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.