Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

O mreži

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

V Franciji Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sestavljajo sodniki, odvetniki, notarji in sodni izvršitelji. Vendar je mreža odprta za predstavnike vseh pravniških poklicev, ki jih to zanima, zlasti če sodelujejo pri izvajanju prava Unije v civilnih in gospodarskih zadevah (sodni tajniki, vodje sodnih tajništev, sodniki in sodni tajniki gospodarskih sodišč).

Nacionalna kontaktna točka je sodnik, ki ima izkušnje v pravosodju in dela na oddelku za civilne zadeve na ministrstvu za pravosodje. Je sestavni del urada za pravo Unije, mednarodno zasebno pravo in pravno pomoč v civilnih zadevah, ki je tudi osrednji organ za izvajanje številnih instrumentov mednarodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Na vsakem pritožbenem sodišču in na kasacijskem sodišču je imenovan „sodnik referent“ (ali „lokalna kontaktna točka“). Njegova naloga je, da na lokalni ravni pomaga reševati težave pri sodelovanju, na katere opozori mreža, ter sodnike obvešča o izvajanju instrumentov pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah in splošneje o pravu EU. Referenti pritožbenih sodišč in kasacijskega sodišča lahko na težave pri izvajanju evropske zakonodaje opozorijo tudi nacionalno kontaktno točko, ta pa jih sporoči naprej.

Sodne izvršitelje zastopa državna zbornica sodnih izvršiteljev.

Odvetnike zastopa delegacija francoskih odvetniških zbornic (delegacija državnega sveta odvetniških zbornic v Bruslju).

Notarje zastopa državna notarska zbornica.

Mrežo sestavljajo tudi francoski sodniki za zvezo, ki delujejo v državah Evropske unije, ter osrednji organi, imenovani za izvajanje instrumentov sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Enkrat na leto okrog evropskega dneva pravosodja se vsi člani francoske mreže srečajo v Parizu in pregledajo dejavnosti mreže ter razpravljajo o tekočih zadevah na področju prava Unije in njegovem izvajanju v civilnih in gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 08/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.