O mreži

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Na Madžarskem kot nacionalna kontaktna točka deluje Oddelek za mednarodno zasebno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) pri Ministrstvu za pravosodje (Igazságügyi Minisztérium). Povezane naloge so razdeljene med več članov osebja Oddelka, poleg njihovih drugih dejavnosti.

Člana mreže sta osrednja organa, tj. Ministrstvo za pravosodje (Oddelek za mednarodno zasebno pravo) in Ministrstvo za notranje zadeve. Del mreže so tudi nacionalni urad za pravosodje (Országos Bírósági Hivatal) kot drug pravosodni organ ter naslednje poklicne organizacije: madžarska zbornica notarjev za civilnopravne zadeve (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), madžarska odvetniška zbornica (Magyar Ügyvédi Kamara) in madžarsko združenje sodnih izvršiteljev (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar). Predstavniki članov se redno udeležujejo sestankov mreže, seveda glede na dnevni red sestankov.

Madžarski člani mreže nimajo uradne notranje mreže na Madžarskem. Sodelovanje med člani poteka po potrebi za vsak primer posebej.

Kliknite tukaj za dostop do dokumentov, ki jih je pripravil Oddelek za mednarodno zasebno pravo pri Ministrstvu za pravosodje in v katerih so predstavljene praktične informacije o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah v EU in s tretjimi državami.

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.