O mreži

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktne točke

Na Irskem sta dve kontaktni točki: ena za okrajna in okrožna sodišča (District and Circuit Courts) in ena za višjestopenjska sodišča, tj. višje sodišče (High Court), pritožbeno sodišče (Court of Appeal) in vrhovno sodišče (Supreme Court). Kontaktni točki tesno sodelujeta v zadevah v zvezi z mrežo. Zaposleni sta pri sodni službi (Courts Service) v Dublinu. Čeprav je vsaka jurisdikcija ločena, se delo teh kontaktnih točk prekriva, vsaka pa je v okviru svojega direktorata izključno pristojna za mrežo. Poizvedbe v okviru EPM bi morale biti naslovljene na ustrezno kontaktno točko za zadevno jurisdikcijo. Kontaktni točki imata ločeni pisarni v direktoratih irske sodne službe v Dublinu. Delo mreže je povezano z drugimi nalogami. Kontaktni točki se lahko pri opravljanju nalog v zvezi z mrežo za pomoč obrneta na druge sodelavce. Kontaktni točki vzdržujeta redne stike prek elektronske pošte, telefona in osebno na srečanjih s člani EPM na Irskem, vključno z osrednjimi organi, upravnim direktorjem vrhovnega in višjega sodišča, direktorjem za reforme in razvoj v sodni službi [člani po členu 2(1)(d)] ter uradniki ministrstva za pravosodje in pravno reformo [člani po členu 2(1)(d)]. Kontaktni točki tudi redno komunicirata z imenovanim članom sodstva v zvezi z razvojem EPM.

Delovanje EPM na Irskem

Na Irskem ni formalne nacionalne mreže. Obstaja mreža strokovnjakov za posamezna področja politike, na katere se lahko kontaktni točki obrneta, da bi dobili odgovore na postavljena vprašanja.

Kontaktni točki tudi tesno sodelujeta z drugimi osebami, ki spadajo v razširjeno mrežo za Irsko, vključno s sodniki, ki so specializirani za določena pravna področja ali so pristojni za mednarodno sodelovanje. Kontaktni točki sta dosegljivi po elektronski pošti. Zagotavljata, da se pred pomembnimi sestanki mreže izvede posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki s področja politike, uprave ali pravosodja ter da se ustrezno razširijo zapisniki s sestankov in zapisi o relevantnih ukrepih.

Kontaktni točki prav tako vzdržujeta redne stike z ministrstvom za pravosodje glede političnih vprašanj ter z osrednjim organom glede vprašanj v zvezi z družinskimi preživninami in čezmejnih vprašanj.

Zagotavljanje informacij

Na Irskem ni nacionalnega spletišča za EPM. Informacije se zagotavljajo na spletiščih sodne službe in drugih različnih služb na Irskem. Kontaktni točki pri zagotavljanju različnih virov informacij za države članice EPM in Evropsko pravosodno mrežo sodelujeta z drugimi kontaktnimi točkami in službami.

Zadnja posodobitev: 12/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.