O mreži

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Naloge kontaktne točke nacionalne mreže in predstavnika osrednjega organa opravlja oddelek za mednarodno sodelovanje pri ministrstvu za pravosodje (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Glavne naloge kontaktnih točk so:

— poskrbeti, da lokalni pravosodni organi prejmejo splošne informacije o instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih, ki se nanašajo na pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ter zagotavljati informacije, ki so potrebne za uspešno pravosodno sodelovanje med državami članicami in so namenjene pomoči tem državam pri pripravi izvršljivih zaprosil za pravno pomoč,

— poiskati rešitve za morebitne težave v zvezi z zaprosilom za pravosodno sodelovanje,

— prek spletišča mreže zagotavljati pomoč pri obveščanju javnosti o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji ter ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih,

— sodelovati pri organizaciji srečanj mreže in se jih udeleževati,

— prispevati k pripravi in posodabljanju informacij za javnost,

— zagotavljati sodelovanje med člani mreže na nacionalni ravni.

Odvisno od obravnavane teme lahko kontaktna točka povabi tudi strokovnjake iz drugih institucij, da na srečanjih mreže predstavijo svoje izkušnje. Na primer, teh srečanj se je poleg kontaktne točke udeležilo več sodnikov, predstavnikov ministrstva za pravosodje z različnih področij, notarjev, pooblaščenih mediatorjev, predstavnikov uprave preživninskega jamstvenega sklada (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), predstavnikov sveta sodnih izvršiteljev (Tiesu izpildītāju padome) in članov univerzitetnega osebja.

Ministrstvo za pravosodje in Evropska komisija sta 11. januarja 2023 sklenila pogodbo za izvedbo projekta „Krepitev zmogljivosti latvijske nacionalne mreže za pravosodno sodelovanje v okviru EJN“ (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (projekt LVJUCO). S tem projektom se bo spodbudilo pravosodno sodelovanje med pristojnimi organi in izboljšala ozaveščenost javnosti o nacionalni pravosodni mreži.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.