Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

O mreži

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktni točki nacionalne mreže sta direktor in odvetnik oddelka za mednarodno sodelovanje pri Ministrstvu za pravosodje, ki opravljata tudi naloge predstavnika osrednjega organa. Glavne naloge kontaktnih točk so:

‒ poskrbeti, da lokalni pravosodni organi prejmejo splošne informacije o instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih, ki se nanašajo na pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ter zagotavljati informacije, ki so potrebne za uspešno sodelovanje med pravosodnimi organi držav članic in so namenjene pomoči tem organom pri pripravi izvedljivih zaprosil za pravno pomoč;

‒ iskati rešitve za morebitna vprašanja v zvezi z zaprosili za pravosodno sodelovanje;

‒ uporabljati spletišče mreže za obveščanje širše javnosti o sodelovanju pravosodnih organov v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji ter o upoštevnih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih;

‒ sodelovati pri organizaciji srečanj mreže in se teh srečanj udeležiti;

‒ pomagati pri pripravi in posodabljanju informacij za širšo javnost;

‒ zagotavljati sodelovanje med člani mreže na nacionalni ravni.

Odvisno od obravnavane teme lahko kontaktna točka povabi tudi strokovnjake iz drugih institucij, da na srečanjih mreže izmenjajo izkušnje. Takšna srečanja in kontaktni točki so na primer obiskali številni sodniki, predstavniki Ministrstva za pravosodje z različnih področij pristojnosti, notarji, registrirani mediatorji, predstavniki preživninskega jamstvenega sklada, predstavniki zbornice sodnih izvršiteljev in univerzitetno osebje.

Zadnja posodobitev: 24/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.