O mreži

Litva
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktna oseba za evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah je pravnik v skupini za mednarodno pravo ministrstva za pravosodje, ki opravlja tudi naloge osrednjega ali pristojnega organa, določenega v instrumentih EU na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah. Poleg teh nalog kontaktna oseba opravlja tudi naloge v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, kot je določeno v instrumentih EU ter mednarodnih večstranskih in dvostranskih pogodbah, sodeluje pa tudi pri dejavnostih Sveta Evropske unije in delovnih skupin Evropske komisije, ki se ukvarjajo s civilnimi zadevami.

V Litvi ni bila vzpostavljena formalna nacionalna sodna struktura, ki bi združevala nacionalne člane mreže. Sodelovanje in komunikacija v zvezi z delom, povezanim z mrežo, se običajno izvaja ad hoc, in sicer po elektronski pošti.

Informacije, ki jih Evropska komisija zagotovi o sestankih mreže in drugih zadevah v zvezi z dejavnostmi mreže, prejme kontaktna oseba mreže, imenovana v okviru ministrstva za pravosodje, ki te informacije nato posreduje pristojnim nacionalnim organom ali sodiščem (prek nacionalne sodne uprave), odvisno od vprašanja ali teme sestanka. To zagotavlja, da informacije in vprašanja v zvezi z mrežo dosežejo ustrezni organ.

Po potrebi kontaktna oseba in predstavniki pristojnih nacionalnih organov in sodišč ostanejo v medsebojnem stiku in težave obravnavajo ne le po elektronski pošti, ampak tudi po telefonu. Kontaktna oseba bo bodisi osebno odgovarjala na poizvedbe, ki jih bodo predložile kontaktne osebe v drugih državah, ali jih bo nemudoma poslala pristojnemu organu, da bo ta lahko poslal odgovor; kontaktna oseba tudi koordinira pošiljanje odgovora sodelavcu, ki je poslal poizvedbo. Kontaktna oseba pomaga sodiščem tudi pri odgovorih na praktična vprašanja v zvezi s sodelovanjem z drugimi državami članicami, ki se pojavijo med opravljanjem njihovih dejavnosti, in predstavnike sodišč ali vložnike napoti na ustrezni oddelek portala e Pravosodje, da relevantne informacije.

V Litvi so člani mreže in/ali osrednji organi, ki opravljajo naloge, določene v Uredbi, ministrstvo za pravosodje (in njegove notranje službe), sodniki za zvezo, nacionalna sodna uprava, služba za pravno pomoč z državnim jamstvom, državna služba za varstvo otrokovih pravic in posvojitve, litovska zbornica sodnih izvršiteljev, litovska notarska zbornica in odbor državnega sklada za socialna zavarovanja – izpostava Mažeikiai.

Kontaktna oseba za evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah je pravnik v skupini za mednarodno pravo ministrstva za pravosodje, ki opravlja tudi naloge osrednjega ali pristojnega organa, določenega v instrumentih EU na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah. Poleg teh nalog kontaktna oseba opravlja tudi naloge v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, kot je določeno v instrumentih EU ter mednarodnih večstranskih in dvostranskih pogodbah, sodeluje pa tudi pri dejavnostih Sveta Evropske unije in delovnih skupin Evropske komisije, ki se ukvarjajo s civilnimi zadevami.

V Litvi ni bila vzpostavljena formalna nacionalna sodna struktura, ki bi združevala nacionalne člane mreže. Sodelovanje in komunikacija v zvezi z delom, povezanim z mrežo, se običajno izvaja ad hoc, in sicer po elektronski pošti.

Informacije, ki jih Evropska komisija zagotovi o sestankih mreže in drugih zadevah v zvezi z dejavnostmi mreže, prejme kontaktna oseba mreže, imenovana v okviru ministrstva za pravosodje, ki te informacije nato posreduje pristojnim nacionalnim organom ali sodiščem (prek nacionalne sodne uprave), odvisno od vprašanja ali teme sestanka. To zagotavlja, da informacije in vprašanja v zvezi z mrežo dosežejo ustrezni organ.

Po potrebi kontaktna oseba in predstavniki pristojnih nacionalnih organov in sodišč ostanejo v medsebojnem stiku in težave obravnavajo ne le po elektronski pošti, ampak tudi po telefonu. Kontaktna oseba bo bodisi osebno odgovarjala na poizvedbe, ki jih bodo predložile kontaktne osebe v drugih državah, ali jih bo nemudoma poslala pristojnemu organu, da bo ta lahko poslal odgovor; kontaktna oseba tudi koordinira pošiljanje odgovora sodelavcu, ki je poslal poizvedbo. Kontaktna oseba pomaga sodiščem tudi pri odgovorih na praktična vprašanja v zvezi s sodelovanjem z drugimi državami članicami, ki se pojavijo med opravljanjem njihovih dejavnosti, in predstavnike sodišč ali vložnike napoti na ustrezni oddelek portala e Pravosodje, da relevantne informacije.

V Litvi so člani mreže in/ali osrednji organi, ki opravljajo naloge, določene v Uredbi, ministrstvo za pravosodje (in njegove notranje službe), sodniki za zvezo, nacionalna sodna uprava, služba za pravno pomoč z državnim jamstvom, državna služba za varstvo otrokovih pravic in posvojitve, litovska zbornica sodnih izvršiteljev, litovska notarska zbornica in odbor državnega sklada za socialna zavarovanja – izpostava Mažeikiai.

Zadnja posodobitev: 10/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.