O mreži

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

V Luksemburgu so kontaktne točke in člani Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: mreža) naslednji:

Kontaktne točke

— Kontaktna točka pri generalnem državnem tožilstvu (Parquet Général) v skladu s členom 2(1)(a) opravlja naloge „pravosodnega sodelovanja“ iz člena 3(1)(a), člena 5(2)(a) do (c) ter člena 5(3) in (4) Odločbe št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Sodnik na generalnem državnem tožilstvu obravnava zahteve za pojasnila in pravosodno sodelovanje, vložene v okviru mreže.

Kontaktna točka pri generalnem državnem tožilstvu deluje tudi kot osrednji organ, zlasti v okviru Uredbe (ES) št. 4/2009 in Haaške konvencije iz leta 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin.

— Kontaktna točka pri ministrstvu za pravosodje opravlja upravne naloge iz člena 3(1)(b), člena 5(2)(d) in (e), člena 5(3) in (4) ter členov 14, 15 in 18 Odločbe št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Kontaktna točka pri ministrstvu za pravosodje je odgovorna za upravno spremljanje, usklajevanje in komuniciranje z Evropsko komisijo, zlasti s sekretariatom mreže, in člani mreže na nacionalni ravni.

Člani mreže:

— izvedenci, imenovani v skladu s členom 2(1)(d) Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah;

— strokovna združenja, imenovana v skladu s členoma 2 in 5a Odločbe št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah:

  • sodni izvršitelji (huissiers de justice), ki jih zastopa zbornica sodnih izvršiteljev (Chambre des huissiers de justice) Velikega vojvodstva Luksemburg;
  • odvetniki (avocats), ki jih zastopata odvetniška zbornica Luxembourg (Barreau de Luxembourg) in odvetniška zbornica Diekirch (Barreau de Diekirch);
  • notarji (notaires), ki jih zastopa zbornica notarjev (Chambre des notaires) Velikega vojvodstva Luksemburg.

Interakcija med kontaktnimi točkami in člani mreže:

Luksemburg nima formalizirane mreže na nacionalni ravni.

Člani mreže so vabljeni na sestanke mreže na podlagi točk, o katerih se bo razpravljalo.

Izmenjava informacij in usklajevanje med člani mreže in kontaktnimi točkami potekata prek elektronskih komunikacijskih sredstev ali po telefonu.

Zadnja posodobitev: 14/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.