O mreži

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Trenutno so na Malti tri (3) kontaktne točke Evropske pravosodne mreže (EPM). Usklajevanje med temi kontaktnimi točkami je zagotovljeno s tem, da navedene kontaktne točke delujejo v istem uradu in so v stalnem medsebojnem stiku v zvezi z vsemi zadevami, ki izhajajo iz delovanja mreže na Malti. Te kontaktne točke imajo vzpostavljene sisteme medsebojnega sodelovanja, kar zagotavlja učinkovitejše delovanje mreže, zlasti glede zagotavljanja informacij zasebnim izvajalcem, ki zahtevajo informacije.

O nacionalni mreži

  • Pravna pomoč

Organ za sprejem in pošiljanje na področju pravne pomoči je odvetnik za pravno pomoč, ki deluje v sodnem tajništvu civilnih sodišč v sodni palači na naslovu Republic Street, Valletta, Malta.

  • Vročanje pisanj

Urad generalnega državnega tožilca na naslovu The Palace, St. George's Square, Valletta deluje kot osrednji organ, tj. kot organ za pošiljanje in organ za sprejem na področju vročanja pisanj. Skrbi za pošiljanje obrazcev zaprosil in sprejemanje pisanj za vročitev od tujih organov za pošiljanje, katerih pisanja se nato predložijo imenovani osebi za vročanje v sodni palači v skladu s procesnim pravom Malte, ki se uporablja za vročanje pisanj.

Urad generalnega državnega tožilca kot organ za pošiljanje in/ali sprejem v okviru svojih dejavnosti pri vročanju pisanj do vročitve sodeluje tudi s prosilci in/ali njihovimi odvetniki.

  • Spori majhne vrednosti

Pristojni senat na tem področju je sodišče za spore majhne vrednosti, ki deluje v sodni palači v Valletti. Pritožbe zoper odločbe tega sodišča nato obravnava pritožbeno sodišče z nižjo pristojnostjo, ki prav tako deluje v sodni palači v Valletti.

Pristojni organ se v vsakem primeru določi glede na prebivališče osebe, zoper katero se zahteva izvršitev. Mirovno sodišče (Malta) in Mirovno sodišče (Gozo) imata pristojnosti za vprašanja glede izvrševanja ter za namene iz člena 23 v skladu s členom 10(4) zakona o sodiščih za spore majhne vrednosti (poglavje 380 Zakonodaje Malte).

  • Pridobivanje dokazov

Osrednji organ je Urad generalnega državnega tožilca v Valletti.

Zaprošena sodišča so:

  1. civilna sodišča prve stopnje;
  2. civilno sodišče (oddelek za družinsko pravo);
  3. mirovno sodišče (Malta);
  4. mirovno sodišče (Gozo) (višja pristojnost) ali (nižja pristojnost).

Sodišča so pristojna za izvrševanje zaprosil, predloženih v smislu Uredbe sveta (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 22/05/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.