O mreži

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktne točke in člani mreže na Nizozemskem

Osrednja kontaktna točka na Nizozemskem je bila določena v sestavi ministrstva za varnost in pravosodje. Določena je bila tudi kontaktna točka za vprašanja glede pristojnosti.

Poleg kontaktnih točk so člani mreže tudi strokovna združenja samostojnih pravnih poklicev (odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev).

Na podlagi več uredb (med drugim Uredbe (ES) št. 2201/2003, Uredbe (ES) št. 4/2009 in Uredbe (ES) št. 1393/2001) so člani mreže tudi osrednji organi.

Komuniciranje z Evropsko komisijo (v tem primeru s sekretariatom evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah) običajno poteka prek osrednje kontaktne točke. To zagotavlja, da, kadar je to primerno, informacije in vprašanja prejme ustrezni organ.

Kontaktni točki in drugi člani mreže, zlasti osrednji organi, pogosto neposredno komunicirajo med seboj ter s kontaktnimi točkami in člani mreže v drugih državah članicah.

Člani se povabijo k sodelovanju na sestankih mreže odvisno od njihovega dnevnega reda.

Nizozemski kontaktni točki in drugi člani mreže organizirajo tudi letno srečanje. To srečanje je priložnost za razpravo o dejavnostih mreže ter preučitev področij, na katerih bi lahko izboljšali medsebojno komunikacijo.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.