Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

O mreži

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Na Poljskem je 12 kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah. Ena kontaktna točka je na ministrstvu za pravosodje, druge pa so na enajstih okrožnih sodiščih in imajo pristojnost višjih pritožbenih sodišč (v nadaljnjem besedilu: pravosodne kontaktne točke).

Kontaktna točka na ministrstvu za pravosodje odgovarja na poizvedbe v zvezi s poljskim civilnim in gospodarskim pravom ter pristojnim pravosodnim kontaktnim točkam posreduje vprašanja v zvezi z izvršitvijo zaprosila za medsebojno pravno pomoč, razen če se to vprašanje neposredno posreduje pravosodni kontaktni točki.

Kontaktna točka na ministrstvu za pravosodje od Evropske komisije prejme informacije o sestankih mreže in drugih vprašanjih ter jih nato posreduje pristojnim državnim organom ali sodiščem, odvisno od vprašanja ali tematike sestanka.

Usklajevanje dejavnosti kontaktnih točk na Poljskem zagotavlja ministrstvo za pravosodje.

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje tudi sodnike koordinatorje za mednarodno sodelovanje in človekove pravice v civilnih zadevah, ki pomagajo osebam, ki delujejo kot pravosodne kontaktne točke. Sodniki koordinatorji opravljajo svoje naloge na vseh sodiščih, ki so pod pristojnostjo zadevnega okrožnega sodišča, tj. na okrožnem sodišču in na okrajnih sodiščih, ki so pod pristojnostjo navedenega okrožnega sodišča. Če je pritožbeno sodišče pod pristojnostjo navedenega okrožnega sodišča, koordinatorji opravljajo svoje dejavnosti tudi na navedenem sodišču.

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje tudi osrednje organe iz Uredbe (ES) št. 1393/2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah; osrednje organe iz Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah; osrednji organ v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (uredba Bruselj IIa) ter osrednji organ v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah.

Zadnja posodobitev: 29/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.