Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

O mreži

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Mreža lokalnih korespondentov za mednarodno pravno pomoč (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) je bila po vzoru Evropske pravosodne mreže ustanovljena leta 2001 z odlokom ministra za pravosodje. Marca 2004 je bila z odlokoma ministra za pravosodje preoblikovana v dve specializirani mreži: romunsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), ki ustreza Evropski pravosodni mreži, in romunsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), ki ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah. Ti mreži sta bili nato v letih 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 in 2019 reorganizirani zaradi sprememb ustrezne zakonodaje EU in kadrovskih sprememb v nacionalnem pravosodnem sistemu.

Zadnja posodobitev je bila izvedena z odlokom ministra za pravosodje št. 1929/C z dne 29. maja 2014 v skladu z Odločbo št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001. Odlok je bil pripravljen v skladu z vladno uredbo št. 123/2007 o nekaterih ukrepih za okrepitev pravosodnega sodelovanja z državami članicami Evropske unije, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 85/2008.

Romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah na nacionalni ravni ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Romunija je imenovala dve nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah. Ti kontaktni točki sta v pristojnosti ministrstva za pravosodje. S tem je zagotovljeno izpolnjevanje nalog Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

V skladu s členom 6 romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in enega sodnika iz oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru vrhovnega kasacijskega sodišča (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), po enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru pritožbenih sodišč, enega sodnika iz vsakega specializiranega sodišča/oddelka za mladoletnike in družinske zadeve, ki je specializiran za civilne zadeve, povezane z mednarodno ugrabitvijo otrok in dodelitvijo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, uradnike iz direktorata za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ki izpolnjujejo tudi naloge ministrstva za pravosodje kot osrednjega organa na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah, ter po enega imenovanega predstavnika iz vsakega od strokovnih združenj notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetnikov v Romuniji. Nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sta polnopravni članici romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Sodniki, ki so člani romunske pravosodne mreže, so bili imenovani z odločbo vrhovnega sodnega sveta (Consiliul Superior al Magistraturii).

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ki deluje v okviru ministrstva za pravosodje, je od leta 2001 z lastnimi sredstvi (proračun ministrstva za pravosodje) organiziral številne seminarje in delovne sestanke za člane mrež. Zlasti od leta 2007 se taki dogodki organizirajo v okviru več kot 15 evropskih programov, ki jih financira Evropska komisija. Poleg tega se predstavniki romunske pravosodne mreže redno udeležujejo sestankov evropskih pravosodnih mrež.

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah so navedeni v Prilogi k odloku št. 4008/C z dne 9. oktobra 2019. Priloga je sestavni del odloka.

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, sodniki vrhovnega kasacijskega sodišča, pritožbenih sodišč, specializiranih sodišč/oddelkov za mladoletnike in družinske zadeve, sodišča v Bukarešti (sodniki za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok in sodnik, imenovan v okviru komisije za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj):

Vrhovno kasacijsko sodišče

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, oddelek I – civilne zadeve

Andreia-Liana CONSTANDA, oddelek I – civilne zadeve

Roxana POPA, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Albi Iulii

Cristina Gheorghina NICOARĂ, oddelek I – civilne zadeve

Nicolae DURBACĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Bacăuu

Cristina-Mădălina RADU, oddelek I – civilne zadeve

Loredana ALBESCU, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Braşovu

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, oddelek – civilne zadeve, mladoletniki in družinske zadeve, zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Elena-Clara CIAPĂ, oddelek – civilne zadeve

Simona Petrina GAVRILĂ, oddelek – civilne zadeve

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, oddelek – civilne zadeve, mladoletniki in družinske zadeve, zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Sodišče za mladoletnike in družinske zadeve v Braşovu (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Pritožbeno sodišče v Bukarešti

Antonela BRĂTUIANU, oddelek IV – civilne zadeve

Ştefan CMECIU, oddelek V – civilne zadeve

Felix Lucian ȘALAR, oddelek VI – civilne zadeve

Romeo GLODEANU, oddelek V – civilne zadeve

Bogdan CRISTEA, oddelek VIII – upravni in davčni spori

Sodišče v Bukarešti

Andreea Florina MATEESCU, oddelek V – civilne zadeve (sodnica za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok)

Anca Magda VOICULESCU, oddelek IV – civilne zadeve (sodnica za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok)

Luminița TÂRȚĂU, oddelek I – kazenske zadeve, komisija za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj – sodišče v Bukarešti

Pritožbeno sodišče v Cluju

Denisa-Livia BĂLDEAN, predsednica

Axente-Irinel ANDREI, predsednik oddelka II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Constanţi

Daniela PETROVICI, oddelek I – civilne zadeve

Ecaterina GRIGORE, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Craiovi

Adina-Georgeta PONEA, predsednica

Lotus GHERGHINĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Galaţiju

Aneta-Luminița CRISTEA, oddelek I – civilne zadeve

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, oddelek II – civilne zadeve

Andreea ARHIP, oddelek II – civilne zadeve

Alexandru BLEOANCĂ, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Iaşiju

Claudia Antoanela SUSANU, oddelek – civilne zadeve

Elena Crizantema PANAINTE, oddelek – zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Alina Gianina PRELIPCEAN, oddelek – upravni in davčni spori

Pritožbeno sodišče v Oradei

Dorina Mihaela BEREȘ, oddelek I – civilne zadeve

Marcela FILIMON, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Piteştiju

Corina PINCU IFRIM, oddelek I – civilne zadeve

Dumitru VĂDUVA, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Mariana VÂRGĂ, oddelek – civilne zadeve, sodišče v Argeşu

Elena Cristina LUNGU, oddelek – civilne zadeve, sodišče v Vâlcei

Pritožbeno sodišče v Ploieştiju

Andra Corina BOTEZ, predsednica

Adriana Maria RADU, oddelek I – civilne zadeve

Aida Liliana STAN, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Suceavi

Ştefania Fulga ANTON, oddelek I – civilne zadeve

Daniela MITREA MUNTEA, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Târgu Mureşu

Andreea CIUCĂ, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Loredana BERINDEAN, predsednica, oddelek I – civilne zadeve, prvostopenjsko sodišče v Târgu Mureşu

Pritožbeno sodišče v Timişoari

Cristian PUP, oddelek I – civilne zadeve

Ștefan LUCACIUC, oddelek II – civilne zadeve

Florin MOŢIU, oddelek II – civilne zadeve

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah

Ministrstvo za pravosodje

Viviana ONACA, direktorica, direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Ioana BURDUF, p.s.j.a.j.p. (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, ki izpolnjujejo naloge ministrstva za pravosodje kot osrednjega organa na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja in ki mreži zagotavljajo sekretariat

Camelia TOBĂ, p.s.j.a.j.p. (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Flavius George PĂNCESCU, p.s.j.a.j.p. (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – predsedniki nacionalnih združenj notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetniških zbornic v Romuniji imenujejo vsak po enega predstavnika

Octavian ROGOJANU, notar, sekretar sveta romunskega nacionalnega združenja notarjev

Constantin Adrian STOICA, sodni izvršitelj, romunsko združenje sodnih izvršiteljev

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvetnik, romunska nacionalna odvetniška zbornica

Zadnja posodobitev: 15/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.