O mreži

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Mreža lokalnih korespondentov za mednarodno pravno pomoč (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) je bila po vzoru Evropske pravosodne mreže ustanovljena leta 2001 z odlokom ministra za pravosodje. Marca 2004 je bila z odlokoma ministra za pravosodje preoblikovana v dve specializirani mreži: romunsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie penală, ki ustreza Evropski pravosodni mreži) in romunsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială, ki ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah). Ti mreži sta bili nato v letih 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 in 2022 reorganizirani zaradi sprememb ustrezne zakonodaje EU in kadrovskih sprememb v nacionalnem pravosodnem sistemu.

Zadnja posodobitev je bila izvedena z odlokom ministra za pravosodje št. 3501/C z dne 25. julija 2022 v skladu z Odločbo št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001. Odlok je bil pripravljen v skladu z vladno uredbo št. 123/2007 o nekaterih ukrepih za okrepitev pravosodnega sodelovanja z državami članicami Evropske unije, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 85/2008.

Romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah na nacionalni ravni ustreza Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah.

Romunija je imenovala dve nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah. Ti kontaktni točki sta v pristojnosti ministrstva za pravosodje. S tem je zagotovljeno izpolnjevanje nalog Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

V skladu s členom 6 (Odločbe Sveta 2001/470/ES) romunska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah vključuje enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in enega sodnika iz oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru vrhovnega kasacijskega sodišča (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), po enega sodnika iz oddelka I – civilne zadeve in oddelka II – civilne zadeve (prej gospodarske zadeve) v okviru pritožbenih sodišč, enega sodnika iz vsakega specializiranega sodišča/oddelka za mladoletnike in družinske zadeve, ki je specializiran za civilne zadeve, povezane z mednarodno ugrabitvijo otrok in dodelitvijo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, uradnike iz direktorata za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ki izpolnjujejo tudi naloge ministrstva za pravosodje kot osrednjega organa na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah, ter po enega imenovanega predstavnika iz vsakega od strokovnih združenj notarjev (notari publici), sodnih izvršiteljev (executori judecătoreşti) in odvetnikov (avocaţi) v Romuniji. Nacionalni kontaktni točki za Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah sta polnopravni članici romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Sodniki, ki so člani romunske pravosodne mreže, so bili imenovani z odločbo vrhovnega sodnega sveta (Consiliul Superior al Magistraturii).

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah so navedeni v Prilogi k odloku ministra za pravosodje št. 3501/C z dne 25. julija 2022. Priloga je sestavni del odloka.

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – sodniki vrhovnega kasacijskega sodišča, pritožbenih sodišč, specializiranih sodišč/oddelkov za mladoletnike in družinske zadeve ter sodišča v Bukarešti (sodniki za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok in sodnik, imenovan v okviru komisije za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj):

Vrhovno kasacijsko sodišče (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Adina-Georgeta PONEA, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Andreia-Liana CONSTANDA, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Roxana POPA, sodnica, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Albi Iulii (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Adina-Camelia IFTIMUȘ, sodnica, oddelek II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Bacăuu

Sorina CIOBANU, sodnica, predsednica oddelka I – civilne zadeve

Loredana ALBESCU, sodnica, predsednica pritožbenega sodišča v Bacăuu

Pritožbeno sodišče v Braşovu

Elena-Clara CIAPĂ, sodnica, oddelek – civilne zadeve

Simona-Petrina GAVRILĂ, sodnica, oddelek – civilne zadeve

Sodišče za mladoletnike in družinske zadeve v Braşovu (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA, sodnik, sodišče za mladoletnike in družinske zadeve v Brașovu

Pritožbeno sodišče v Bukarešti

Andreea-Florina MATEESCU, sodnica, oddelek III – civilne zadeve

Dorina ZECA, sodnica, oddelek IV – civilne zadeve

Maria-Cristina FINTOC, sodnica, oddelek IV – civilne zadeve

Ștefan-Ciprian CMECIU, sodnik, oddelek V – civilne zadeve

Felix-Lucian ȘALAR, sodnik, oddelek VI – civilne zadeve

Romeo GLODEANU, sodnik, oddelek V – civilne zadeve

Bogdan CRISTEA, sodnik, oddelek VIII – upravni in davčni spori

Sodišče v Bukarešti

Anca Magda VOICULESCU, sodnica, oddelek IV – civilne zadeve (sodnica za zvezo v mednarodni haaški mreži sodnikov za haaško konvencijo iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok)

Sorin-Vasile IVANCIUC, sodnik, predsednik oddelka I – kazenske zadeve, sodišče v Bukarešti, komisija za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Pritožbeno sodišče v Cluju

Axente-Irinel ANDREI, sodnik, predsednik oddelka II – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Constanţi

Luminița-Marinela DAN, sodnica, oddelek II – civilne zadeve

Ecaterina GRIGORE, sodnica, oddelek – upravni in davčni spori

Pritožbeno sodišče v Craiovi

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, sodnica, oddelek II – civilne zadeve

Gabriela IONESCU, sodnica, predsednica oddelka I – civilne zadeve

Pritožbeno sodišče v Galaţiju

Aneta-Luminița CRISTEA, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, sodnik, predsednik pritožbenega sodišča v Galaţiju

Andreea ARHIP, sodnica, predsednica oddelka II – civilne zadeve

Alexandru BLEOANCĂ, sodnik, oddelek II – civilne zadeve, podpredsednik pritožbenega sodišča v Galaţiju

Pritožbeno sodišče v Iaşiju

Maria-Cristina POPA, sodnica, predsednica oddelka – civilne zadeve

Elena-Crizantema PANAINTE, sodnica, oddelek – zadeve v zvezi z delovnimi in socialnimi spori

Alina-Gianina PRELIPCEAN, sodnica, oddelek – upravni in davčni spori, podpredsednica pritožbenega sodišča v Iaşiju

Pritožbeno sodišče v Oradei

Dorina-Mihaela BEREȘ, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Marcela FILIMON, sodnica, predsednica oddelka II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Piteştiju

Emilia-Raluca TRANDAFIR, predsednica pritožbenega sodišča v Piteştiju

Corina PINCU IFRIM, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Maria-Ruxandra DANCIU, sodnica, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Alina PAVELESCU, sodnica, oddelek – civilne zadeve, sodišče v Argeşu

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, sodnica, oddelek – civilne zadeve, sodišče v Vâlcei

Pritožbeno sodišče v Ploieştiju

Adriana-Maria RADU, sodnica, predsednica oddelka I – civilne zadeve

Aida-Liliana STAN, sodnica, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Ionel STĂNESCU, sodnik, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori, podpredsednik pritožbenega sodišča v Ploieştiju

Pritožbeno sodišče v Suceavi

Ștefania-Fulga ANTON, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Ana-Maria TURCULET, sodnica, predsednica oddelka II – civilne zadeve

Marius-Ionel GALAN, sodnik, predsednik oddelka – upravni in davčni spori

Pritožbeno sodišče v Târgu Mureşu

Andreea CIUCĂ, sodnica, predsednica pritožbenega sodišča v Târgu Mureşu

Adriana-Loredana BERINDEAN, sodnica, oddelek II – civilne zadeve, vključno z upravnimi in davčnimi spori

Pritožbeno sodišče v Timişoari

Mădălina JEBELEAN, sodnica, oddelek I – civilne zadeve

Ramona-Ioana RISTEA, sodnica, oddelek II – civilne zadeve

Nacionalni kontaktni točki Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem

Flavius-George PĂNCESCU, vodja službe, mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ministrstvo za pravosodje

Ioana BURDUF (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ministrstvo za pravosodje

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem, ki deluje v okviru direktorata za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje ter izpolnjuje naloge ministrstva za pravosodje kot osrednjega organa na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja in mreži zagotavlja sekretariat

Camelia TOBĂ (osebje s pravno izobrazbo, enakovredno sodnikom in tožilcem), direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje, ministrstvo za pravosodje

Člani romunske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah – predsedniki nacionalnih združenj notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetniških zbornic v Romuniji imenujejo vsak po enega predstavnika

Octavian ROGOJANU, notar (notar public), sekretar sveta romunskega nacionalnega združenja notarjev

Constantin Adrian STOICA, sodni izvršitelj, romunsko združenje sodnih izvršiteljev (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, odvetnik, romunska nacionalna odvetniška zbornica (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Zadnja posodobitev: 03/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.