O mreži

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Trenutno so slovaški člani mreže:

  • štiri kontaktne točke z Ministrstva za pravosodje Slovaške republike (Oddelek za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného) v okviru Sektorja za mednarodno pravo (Sekcia medzinárodného práva));
  • sodnik za zvezo za družinsko pravo;
  • predstavniki drugih osrednjih organov, opredeljenih v instrumentih EU:

Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
Center za pravno pomoč (Centrum právnej pomoci);

  • predstavniki poklicnih združenj:

Slovaška odvetniška zbornica (Slovenská advokátska komora),
Notarska zbornica Slovaške republike (Notárska komora Slovenskej republiky),
Slovaška zbornica sodnih izvršiteljev (Slovenská komora exekútorov).

Po Odločbi Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah je bila na Slovaškem vzpostavljena pravosodna mreža v civilnih zadevah (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky), da bi se zagotovilo učinkovito sodelovanje Slovaške republike v Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah. Slovaško pravosodno mrežo v civilnih zadevah sestavljajo kontaktne točke (sodniki ali višji sodni uradniki) iz vsakega okrožnega sodišča (okresný súd) in območnega sodišča (krajský súd) ter vrhovnega sodišča (Najvyšší súd).

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.