Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

O mreži

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Mrežo sestavljajo:

  1. glavni kontaktni točki, tj. dva predstavnika ministrstva za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) iz oddelka za mednarodno zasebno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného) v okviru sektorja za mednarodno pravo (Sekcia medzinárodného práva). Vsa zaprosila EPM se pošljejo prek glavnih kontaktnih točk;
  2. kontaktne točke s sodišč: en sodnik ali višji sodni uradnik za vsako okrožno sodišče (okresný súd) in območno sodišče (krajský súd) ter vrhovno sodišče (Najvyšší súd);
  3. kontaktne točke iz strokovnih organizacij;
  4. dve kontaktni točki iz centra za mednarodnopravno varstvo otrok in mladine (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
  5. sodnik za zvezo za družinsko pravo.
Zadnja posodobitev: 03/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.