O mreži

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Švedska je kot kontaktno točko Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah imenovala osebo na oddelku ministrstva za pravosodje za procesno pravo in vprašanja v zvezi s sodišči, kot kontaktno točko za portal e-pravosodje pa osebo na oddelku ministrstva za pravosodje za kriminalitetno politiko.

Švedski člani mreže so švedski urad nacionalnih sodišč, švedska odvetniška zbornica, švedska izvršilna služba, švedski zavod za socialno zavarovanje, organ za družinsko pravo in starševsko podporo ter švedski organ za odškodnino in podporo za žrtve kaznivih dejanj ter dva osrednja organa (oddelek za kazenske zadeve in mednarodno pravosodno sodelovanje na ministrstvu za pravosodje in oddelek za konzularne zadeve in civilno pravo na ministrstvu za zunanje zadeve).

Zadnja posodobitev: 12/12/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.