O mreži

Nacionalne informacije o kontaktnih točkah in delovanju EPM (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kaj je Evropska pravosodna mreža (EPM (v civilnih in gospodarskih zadevah))?

Raznolikost nacionalnih pravnih sistemov v Evropski uniji je skupaj z novo zakonodajo Unije povzročila potrebo po tem, da se podpora in informacije prek posebne mreže zagotavljajo organom, ki obravnavajo čezmejne zadeve. Te zadeve se lahko nanašajo na poslovne, potrošniške ali delovne spore, razvezo zakonske zveze, varstvo in vzgojo otroka ali dedovanje. Mreža povezuje nacionalne organe, pristojne za pomoč lokalnim sodiščem. Vzpostavljena je bila za olajšanje pravosodnega sodelovanja med državami članicami. EPM (v civilnih in gospodarskih zadevah) je bila ustanovljena z Odločbo Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001, delovati pa je začela 1. decembra 2002. Ta pravna podlaga je bila spremenjena leta 2009 (konsolidirana različica je na voljo tukaj). V EPM (v civilnih in gospodarskih zadevah) sodelujejo vse države članice razen Danske.

Oglejte si infografiko evropske pravosodne mreže.

Cilji EPM (v civilnih in gospodarskih zadevah)

EPM (v civilnih in gospodarskih zadevah) je od svoje ustanovitve naprej pomembno orodje za zagotavljanje podpore pri izvajanju instrumentov EU na področju civilnega pravosodja v vsakodnevni pravni praksi. Olajšuje in podpira odnose med nacionalnimi pravosodnimi organi prek kontaktnih točk v vsaki državi članici in s tem olajšuje obravnavanje čezmejnih zadev. Namen tega sodelovanja med organi je zagotoviti pomoč osebam, udeleženim v čezmejnih civilnih in gospodarskih sodnih zadevah.

Kdo so člani EPM (v civilnih in gospodarskih zadevah)?

Mreža ima več kot 500 članov, ki se uvrščajo v pet kategorij, navedenih v nadaljevanju. Vsaka država članica ima najmanj eno kontaktno točko.

Mreža je sestavljena iz:

  • kontaktnih točk, ki jih določijo države članice,
  • teles in osrednjih organov, ki jih določajo pravo Unije, mednarodni instrumenti, katerih pogodbenice so države članice, ali nacionalno pravo na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah,
  • sodnikov za zvezo, ki so zadolženi za sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah,
  • drugih pravosodnih ali upravnih organov, pristojnih za pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, katerih članstvo država članica šteje za koristno,
  • strokovnih združenj, ki na nacionalni ravni v državah članicah predstavljajo pravne strokovnjake, neposredno vključene v uporabo instrumentov prava Unije in mednarodnih instrumentov v civilnih in gospodarskih zadevah.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 30/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.