Information til borgerne

Adgang for EU-borgerne til tematiske sider og publikationer vedrørende bistand på det civil- og handelsretlige område

Hvordan kan ERN (på det civile og handelsretlige område) hjælpe borgerne?

ERN (på det civile og handelsretlige område) letter forbindelserne mellem de nationale judicielle myndigheder, hvilket er til gavn for borgere, der er involveret i grænseoverskridende sager på det civil- og handelsretlige område.

ERN (på det civile og handelsretlige område) fremmer en effektiv domstolsadgang på følgende måder:

  • det giver borgerne en lang række oplysninger om europæisk, national og international lovgivning på det civil- og handelsretlige område via emnespecifikke sider, som findes her.
  • det giver også borgerne adgang til en række publikationer, navnlig om specifikke EU-instrumenter.
Sidste opdatering: 21/11/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.