Informacije za građane

Pristup građana EU-a tematskim stranicama i publikacijama o pravnoj pomoći u području građanskog i trgovačkog prava

Kako EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) može pomoći građanima

EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) olakšava odnose među nacionalnim pravosudnim tijelima i tako pomaže osobama uključenima u prekogranične građanske i trgovačke sporove.

EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) pridonosi olakšavanju učinkovitog pristupa pravosuđu na sljedeće načine:

  • građanima se izravno pruža širok spektar informacija o europskom, nacionalnom i međunarodnom građanskom i trgovačkom pravu koje su dostupne na stranicama o posebnim temama ovdje;
  • u okviru Mreže pokrenute su brojne publikacije o specifičnim pravnim instrumentima Unije, osobito za građane i korisnike.
Posljednji put ažurirano: 21/11/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.