Informacija piliečiams

Galimybė ES piliečiams naudotis aktualiais interneto puslapiais ir leidiniais, susijusiais su pagalba civilinės ir komercinės teisės srityje

Kaip ETT (civilinėse ir komercinėse bylose) gali padėti piliečiams

ETT (civilinėse ir komercinėse bylose) padeda palaikyti nacionalinių teisminių institucijų ryšius, o tai savo ruožtu naudinga asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant tarpvalstybines civilines ir komercines bylas.

ETT (civilinėse ir komercinėse bylose) padeda geriau užtikrinti veiksmingą teisę kreiptis į teismą šiais būdais:

  • jis tiesiogiai piliečiams suteikia įvairiausios informacijos apie Europos, nacionalinę ir tarptautinę civilinę ir komercinę teisę konkrečioms temoms skirtuose puslapiuose, kurios galima rasti čia;
  • jis taip pat parengė įvairių, visų pirma piliečiams skirtų, leidinių apie konkrečias Sąjungos teisės priemones.
Paskutinis naujinimas: 21/11/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.