Informācija iedzīvotājiem

ES iedzīvotājiem pieejama informācija par aktuāliem jautājumiem un publikācijām attiecībā uz juridisko palidzību civillietās un komerclietās

Kā ETST (civillietās un komerclietās) var palīdzēt iedzīvotājiem

ETST (civillietās un komerclietās) atvieglo attiecības starp valstu tiesu iestādēm, un tas savukārt nāk par labu tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti pārrobežu civillietās un komerclietās. ETST (civillietās un komerclietās) palīdz uzlabot tiesu iestāžu efektīvu pieejamību šādos veidos:

  • tieši nodrošinot iedzīvotājiem plašu informācijas klāstu par Eiropas, dalībvalstu un starptautisko civiltiesību un komerctiesību regulējumu, to sniedzot konkrētiem tematiem paredzētās lapās, kas ir pieejamas šeit;
  • ETST (civillietās un komerclietās) ir izdevis arī dažādas publikācijas iedzīvotājiem par konkrētiem Savienības tiesību aktiem.
Lapa atjaunināta: 21/11/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.