Voorlichting

Toegang voor EU-burgers tot thematische pagina's en publicaties over bijstand op het gebied van burgerlijk en handelsrecht

Hoe EJN (in burgerlijke en handelszaken) kan helpen

EJN (in burgerlijke en handelszaken) vergemakkelijkt de betrekkingen tussen nationale justitiële autoriteiten, en daarvan kunnen personen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaken op hun beurt weer profiteren. EJN (in burgerlijke en handelszaken) helpt de daadwerkelijke toegang tot justitie op de volgende manieren te verbeteren:

  • op pagina's over specifieke onderwerpen die u hier kunt vinden, verstrekt EJN (in burgerlijke en handelszaken) rechtstreeks een waaier van informatie over Europees, nationaal en internationaal burgerlijk en handelsrecht;
  • ook heeft EJN (in burgerlijke en handelszaken) een aantal publicaties ontwikkeld, met name gebruikersgidsen inzake specifieke rechtsinstrumenten van de Unie.
Laatste update: 21/11/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.