Informații pentru cetățeni

Accesului cetățenilor UE la pagini tematice și la publicații privind dreptul civil și comercial

Cum poate veni RJE (în materie civilă și comercială) în sprijinul cetățenilor?

RJE (în materie civilă și comercială) facilitează relațiile dintre autoritățile judiciare naționale care, la rândul lor, oferă sprijin persoanelor implicate în cazuri transfrontaliere în materie civilă și comercială.

RJE (în materie civilă și comercială) contribuie la îmbunătățirea accesului efectiv la justiție în următoarele moduri:

  • oferă în mod direct cetățenilor o gamă largă de informații privind normele în materie civilă și comercială în vigoare la nivel european, național și internațional, prin intermediul unor pagini pe teme specifice, care sunt disponibile aici.
  • de asemenea, rețeaua a publicat o serie de materiale de informare, destinate în special cetățenilor, privind instrumente legislative specifice ale Uniunii.
Ultima actualizare: 20/11/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.