Pomoc soudcům a soudním orgánům

Informace o kontaktech a nástrojích pro soudce a jiné soudní orgány projednávající věci z EJS (občanské a obchodní věci)

Všeobecné informace

Jste soudce nebo pracujete v jiném orgánu, do jehož gesce spadá justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech a potřebujete pomoci s přeshraniční věcí?

Zde je několik příkladů, jak vám mohou pomoci kontaktní místa:

  • Zjišťují stav žádosti o justiční spolupráci (např. doručování písemností nebo dokazování)
  • Poskytnou vám informace s cílem usnadnit uplatňování práva jiného členského státu, které je podle nástroje Unie nebo mezinárodního nástroje použitelné
  • Snaží se vyřešit případné nesnáze týkající se žádostí o justiční spolupráci
  • Poskytnou vám informace potřebné pro řádnou justiční spolupráci mezi členskými státy
  • Poskytnou vám obecné informace o nástrojích Unie a mezinárodních nástrojích souvisejících s justiční spoluprací v občanských a obchodních věcech.

Kontaktní místa hrají v síti klíčovou úlohu. Jsou k dispozici členům sítě a místním justičním orgánům v daném členském státě. K dispozici jsou rovněž jiným orgánům stanoveným v nástrojích Unie nebo mezinárodních nástrojích týkajících se justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech. Kontaktní místa jim poskytují veškerou užitečnou podporu. Jsou v neustálém styku s kontaktními místy v jiných členských státech.

Přejete-li si spojit se s kontaktním bodem ve vaší zemi, kliknětete sem.

Průvodce pro příslušníky právnických profesí

V rámci sítě EJS (občanské a obchodní věci) rovněž vzniká řada publikací, zejména příručky pro uživatele týkající se specifických právních nástrojů Unie.

Síť poskytuje příslušníkům právnických profesí prostřednictvím stránek s konkrétními tématy, jež jsou dostupné zde, širokou škálu informací o evropském, vnitrostátním a mezinárodním občanském a obchodním právu.

Poslední aktualizace: 21/11/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.