Pružanje pomoći sudovima i drugim pravosudnim tijelima

Podaci za kontakt te informacije o instrumentima za suce ili druga pravosudna tijela koja obrađuju predmete EJN-a u građanskim stvarima

Opće informacije

Jeste li sudac ili drugo nadležno tijelo koje se bavi pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima te vam je potrebna pomoć u vezi s prekograničnim predmetom?

U nastavku su navedeni primjeri načina na koji vam kontaktne točke mogu pomoći:

  • šalju upite o statusu zahtjeva za pravosudnu suradnju (npr. uručivanje pismena ili prikupljanje dokaza);
  • pružaju vam informacije radi olakšavanja primjene zakonodavstva druge države članice koje je mjerodavno u skladu s instrumentom Unije ili međunarodnim instrumentom;
  • traže rješenja za teškoće povezane sa zahtjevima za pravosudnu suradnju;
  • pružaju vam informacije potrebne za dobru pravosudnu suradnju država članica;
  • pružaju vam opće informacije instrumentima Unije i međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima;

kontaktne točke imaju ključnu ulogu u Mreži. Dostupne su članovima Mreže i lokalnim pravosudnim tijelima u njihovim državama članicama. Na raspolaganju su i tijelima predviđenima u instrumentima Unije ili međunarodnim instrumentima povezanima s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim stvarima. Kontaktne točke pružaju sveobuhvatnu praktičnu pomoć tim tijelima. Općenito su u stalnom kontaktu s kontaktnim točkama u drugim državama članicama.

Ako se želite obratiti svojoj nacionalnoj kontaktnoj točki, kliknite ovdje.

Vodiči za pravne stručnjake

U okviru Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima pokrenute su i brojne publikacije, osobito vodiči o specifičnim pravnim instrumentima Unije.

U okviru EJN-a u građanskim stvarima pravnim se stručnjacima pruža i širok spektar informacija o europskom, nacionalnom i međunarodnom građanskom i trgovačkom pravu, koje su dostupne na stranicama s posebnim sadržajem.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.