Palīdzība tiesnešiem un citām tiesu iestādēm

Par ETST (civillietās un komerclietās) lietu izskatīšanu atbildīgajiem tiesnešiem un tiesu iestādēm paredzēta kontaktinformācija un instrumenti

Vispārīga informācija

Vai esat tiesnesis vai cita amatpersona, kuras darbs skar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, un meklējat palīdzību pārrobežu lietā?

Šeit varat iepazīties ar dažiem piemēriem tam, kā šie kontaktpunkti var jums palīdzēt:

  • noskaidrot tiesu iestāžu sadarbības lūguma izskatīšanas stadiju (piemēram, dokumentu izsniegšanas vai pierādījumu iegūšanas stadija);
  • sniegt informāciju, lai atvieglotu citas dalībvalsts tiesību piemērošanu atbilstoši Savienības tiesību aktam vai starptautisko tiesību instrumentam par tiesību piemērojamību;
  • meklēt risinājumus grūtībām, kas rodas sakarā ar tiesu iestāžu sadarbības lūgumu;
  • sniegt informāciju, kas ir nepieciešama tiesu iestāžu pienācīgai sadarbībai starp dalībvalstīm;
  • sniegt vispārīgu informāciju par Savienības tiesību aktiem vai starptautiskiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Ļoti svarīga nozīme ir tīkla kontaktpunktiem. Tie ir pieejami tīkla dalībniekiem un vietējām tiesu iestādēm savā dalībvalstī. Kontaktpunkti ir arī citu iestāžu rīcībā, kuras ir norādītas Savienības tiesību aktos vai starptautisko tiesību instrumentos, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās. Kontaktpunkti visos iespējamos veidos atbalsta šīs iestādes. Vispārīgi runājot, tie uztur regulārus sakarus ar pārējo dalībvalstu kontaktpunktiem.

Ja vēlaties sazināties ar savas valsts kontaktpunktu, klikšķiniet šeit.

Lietotāju rokasgrāmatas

ETST turklāt ir izdevis dažādas publikācijas, īpaši lietotāju rokasgrāmatas par konkrētiem Savienības tiesību aktiem.

ETST profesionāļiem nodrošina plašu informācijas klāstu par Eiropas, valstu un starptautisko regulējumu civiltiesību un komerctiesību jomā; tas ir pieejams konkrētiem tematiem paredzētās lapās, kas ir pieejamas šeit.

Lapa atjaunināta: 18/01/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.