Pomoc dla sędziów i organów sądowych

Informacje na temat danych kontaktowych i instrumentów dla sędziów lub innych organów sądowych zajmujących się sprawami leżącymi w zakresie kompetencji europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Informacje ogólne

Informacje te są przeznaczone dla sędziów lub przedstawicieli innych organów zajmujących się współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych i potrzebujących pomocy w sprawie transgranicznej.

Poniżej przedstawiono przykłady tego, w jaki sposób punkty kontaktowe mogą udzielić pomocy w takich sprawach.

  • Umożliwiają uzyskanie informacji na temat aktualnego stanu rozpatrywania wniosku o współpracę sądową (np. dotyczącą doręczenia dokumentów lub przeprowadzenia dowodów).
  • Udzielają informacji w celu ułatwienia stosowania przepisów prawa innego państwa członkowskiego, które mają zastosowanie na podstawie aktu prawa Unii lub instrumentu międzynarodowego.
  • Poszukują rozwiązań problemów wynikłych przy okazji składania wniosków o współpracę sądową.
  • Udzielają informacji niezbędnych do prowadzenia dobrej współpracy sądowej między państwami członkowskimi.
  • Udzielają ogólnych informacji dotyczących unijnych i międzynarodowych aktów prawnych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Punkty kontaktowe odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu sieci. Mogą z nich korzystać członkowie sieci oraz lokalne organy sądowe w danym państwie członkowskim. Pozostają one również do dyspozycji organów przewidzianych w unijnych i międzynarodowych aktach prawnych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Punkty kontaktowe udzielają tym organom wszelkiej możliwej pomocy. Co do zasady są one w stałym kontakcie z punktami w innych państwach członkowskich.

Aby skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym, proszę kliknąć tutaj.

Przewodniki dla prawników praktyków

Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opracowała również szereg publikacji, w szczególności przewodniki dotyczące poszczególnych unijnych aktów prawnych.

Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych przekazuje również prawnikom praktykom szeroki zakres informacji na temat prawa europejskiego, prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego w kontekście prawa cywilnego i handlowego za pośrednictwem stron internetowych poświęconych konkretnym zagadnieniom, dostępnych tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.