Asistență pentru judecători și alte autorități judiciare

Informații privind datele de contact și instrumentele aflate la dispoziția judecătorilor și a altor autorități judiciare care se ocupă de cazurile supuse atenției RJE în materie civilă

Informații generale

Activați în cadrul unei instanțe sau a unei alte autorități care se ocupă de cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și aveți nevoie de asistență într-un litigiu transfrontalier?

Iată câteva exemple de cazuri în care punctele de contact vă pot ajuta:

  • se pot interesa cu privire la stadiul actual al unei cereri de cooperare judiciară (de exemplu, notificarea sau comunicarea de acte și obținerea de probe)
  • vă pot furniza informații în vederea facilitării aplicării legii unui alt stat membru, care este aplicabilă în temeiul unui instrument internațional sau al Uniunii
  • pot căuta soluții pentru dificultățile apărute cu ocazia formulării unei cereri de cooperare judiciară
  • vă pot furniza informațiile necesare pentru buna cooperare judiciară între statele membre
  • vă pot furniza informații generale privind instrumentele internaționale și cele ale Uniunii referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Punctele de contact ale rețelei au un rol esențial. Acestea se află la dispoziția membrilor rețelei și autoritățile judiciare locale din statul membru din care fac parte. De asemenea, se află la dispoziția celorlalte autorități prevăzute în legislația Uniunii sau în instrumentele internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială. Punctele de contact oferă asistență acestor autorități în toate modurile posibile. În general, acestea mențin legături constante cu punctele de contact din alte state membre.

Dacă doriți să luați legătura cu punctul de contact din țara dumneavoastră, faceți clic aici.

Ghiduri pentru practicieni

De asemenea, RJE în materie civilă a elaborat o serie de publicații, în special ghiduri pentru utilizatori privind anumite instrumente legislative ale Uniunii.

RJE în materie civilă le pune la dispoziția practicienilor o gamă largă de informații cu privire la normele de drept civil și comercial în vigoare la nivel național, european și internațional prin intermediul unor pagini pe diferite teme, disponibile aici.

Ultima actualizare: 18/01/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.