Pomoč za sodnike in druge sodne organe

Informacije o kontaktnih točkah in instrumentih za sodnike ali druge pravosodne organe, ki obravnavajo zadeve EPM v civilnih zadevah

Splošne informacije

Ali ste sodnik ali drug organ, ki se ukvarja s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, in potrebujete pomoč v čezmejni zadevi?

Tukaj je nekaj primerov, kako vam lahko kontaktne točke pomagajo:

  • poizvedbe o trenutnem statusu zaprosila za pravosodno sodelovanje (npr. vročanje pisanj ali pridobivanje dokazov),
  • zagotavljanje informacij, da bi se olajšala uporaba prava druge države članice, ki se uporablja v skladu z instrumentom Unije ali mednarodnim instrumentom,
  • iskanje rešitev za težave, ki nastanejo v zvezi z zaprosilom za pravosodno sodelovanje,
  • zagotavljanje informacij, ki so potrebne za dobro pravosodno sodelovanje med državami članicami,
  • zagotavljanje splošnih informacij v zvezi z instrumenti Unije in mednarodnimi instrumenti, ki se nanašajo na pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah.

Kontaktne točke mreže imajo ključno vlogo. Na razpolago so članom mreže in lokalnim pravosodnim organom v lastni državi članici. Prav tako so na razpolago drugim organom, ki jih določajo instrumenti Unije ali mednarodni instrumenti, ki se nanašajo na pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah. Kontaktne osebe tem organom pomagajo, kadar koli je to mogoče. Na splošno so v rednih stikih s kontaktnimi točkami v drugih državah članicah.

Če se želite obrniti na nacionalno kontaktno točko, kliknite tukaj.

Vodniki za strokovnjake

EPM v civilnih zadevah pripravlja številne publikacije, zlasti vodnike za uporabnike o posebnih instrumentih prava Unije.

EPM v civilnih zadevah zagotavlja strokovnjakom širok spekter informacij o evropskem, nacionalnem in mednarodnem civilnem in gospodarskem pravu, ki so na voljo na straneh o posebnih temah.

Zadnja posodobitev: 18/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.