Информация за националното право (информационни документи)

Бърз достъп до списък с информационни брошури, изготвени от ЕСМ-гражданскоправни въпроси, за правото и процедурите на Съюза, както и за правото и процедурите на международно и национално равнище.

Мрежата изготвя и актуализира общодостъпни и безплатни информационни брошури за правото и процедурите на Съюза, както и за правото и процедурите на международно и национално равнище. Тези брошури се актуализират редовно от компетентните национални органи, чиято координация се осъществява от националните звена за контакт на Мрежата.

Последна актуализация: 01/09/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.