Rodinné věci

Rodinné právo je soubor právních pravidel, která se uplatňují na vztahy mezi osobami spjatými pokrevním příbuzenstvím (například rodičovskou vazbou, která spojuje dítě s jeho matkou či otcem) nebo manželstvím (či registrovaným partnerstvím).

Rodinné právo se tedy zabývá například svatbou, rozvodem, adopcí dětí, různými otázkami týkajícími se rodičovské odpovědnosti (péče o děti, právo na návštěvy, …).

Tato pravidla se liší podle států, neboť jsou úzce spjata s historií, kulturou a společenským vývojem každé země.

Cílem Evropské unie je stanovit společná pravidla rodinného práva, aby evropským občanům nebyly kladeny překážky ve výkonu jejich práv proto, že žijí v různých zemích Evropské unie, nebo protože se během svého života přestěhovali z jedné země do jiné.

Pro přijetí těchto pravidel je v každém případě třeba, aby s nimi souhlasily všechny členské státy.

Navštivte prosím příslušné dílčí webové stránky, kde naleznete více informací ohledně:

Poslední aktualizace: 28/04/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.