Familieretlige forhold

Familieret er en samling af retsregler, der finder anvendelse på forhold mellem personer, der er knyttet til hinanden via forældreskab (dvs. et slægtskabsforhold, der f.eks. forener et barn med sin moder eller sin fader) eller via ægteskab (eller registreret partnerskab).

Familieretten handler således f.eks. om ægteskab, skilsmisse, adoption, forskellige spørgsmål om forældreansvar (forældremyndighed, samværsret osv.).

Disse regler varierer fra land til land, da de er stærkt forbundet med hvert enkelt lands historie, kultur og sociale udvikling.

EU har til formål at definere nogle fælles regler inden for familieretten, så de europæiske borgere ikke hæmmes i udøvelsen af deres rettigheder, fordi de bor i et andet EU-land, eller fordi de er flyttet fra et land til et andet i løbet af deres liv.

Imidlertid skal alle medlemsstaterne være enige for at kunne vedtage reglerne.

De relevante undersider indeholder nærmere oplysninger om:

Sidste opdatering: 28/04/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.