Οικογενειακές υποθέσεις

Το οικογενειακό δίκαιο είναι το σύνολο των δικαιικών κανόνων που εφαρμόζονται στις σχέσεις των προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συγγένειας (δεσμός συγγένειας που συνδέει, για παράδειγμα, το τέκνο με την μητέρα ή τον πατέρα του) ή γάμου (ή καταχωρημένης συμβίωσης).

Το οικογενειακό δίκαιο ασχολείται συνεπώς με θέματα γάμου, διαζυγίου, υιοθεσίας τέκνων και με τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τη γονική μέριμνα (επιμέλεια τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα...).

Οι κανόνες αυτοί διαφέρουν μεταξύ των κρατών, δεδομένου ότι συνδέονται στενά με την ιστορία, την κουλτούρα και την κοινωνική εξέλιξη καθενός εξ αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να θεσπίσει κοινούς κανόνες στον τομέα του οικογενειακού δικαίου ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στην άσκηση των δικαιωμάτων τους επειδή ζουν σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επειδή σε κάποια φάση της ζωής τους μετακόμισαν από μία χώρα σε μια άλλη.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους προκειμένου να εγκρίνουν τέτοιους κανόνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σχετικές υποσελίδες:

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/04/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.