Perheoikeudelliset asiat

Perheoikeus käsittää oikeudelliset säännöt, joita sovelletaan sellaisten henkilöiden välisiin suhteisiin, joita yhdistää esimerkiksi lapsen ja tämän vanhemman välinen sukulaisuussuhde tai avioliitto (tai rekisteröity parisuhde).

Perheoikeudessa käsitellään esimerkiksi avioliittoa, avioeroa, lasten adoptiota ja erilaisia vanhempainvastuuseen liittyviä kysymyksiä, kuten lasten huoltoa tai tapaamisoikeutta.

Nämä säännöt vaihtelevat eri valtioittain, sillä ne liittyvät kiinteästi kunkin maan historiaan, kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Euroopan unionin tavoitteena on määritellä perheoikeuden alalle yhteiset säännöt, jotta unionin kansalaisten oikeuksien käyttöä ei haittaisi asuminen Euroopan unionin eri maissa eikä muuttaminen maasta toiseen jossakin elämänvaiheessa.

Hyväksyäkseen nämä säännöt jäsenvaltioiden on kuitenkin oltava asiasta yksimielisiä.

Lisätietoa on saatavilla seuraavilla sivuilla:

Päivitetty viimeksi: 28/04/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.