Šeimos bylos

Šeimos teisė – tai juridinių taisyklių, kurios taikomos giminystės ryšiais (pavyzdžiui, vaiką ir jo motiną arba vaiką ir jo tėvą siejantis ryšys) arba santuokiniais (ar registruotos partnerystės) ryšiais tarpusavyje susijusių asmenų santykiams, visuma.

Šeimos teisė nagrinėja, pavyzdžiui, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo klausimus, taip pat įvairius klausimus, susijusius su tėvų pareigomis (vaikų globa, teise lankyti vaiką ir t. t.).

Skirtingose valstybėse taikomos skirtingos taisyklės, kadangi jos yra labai susijusios su kiekvienos šalies istorija, kultūra ir socialine raida.

Europos Sąjungos tikslas – nustatyti bendras taisykles šeimos teisės srityje, kad Europos piliečiams nekiltų kliūčių naudotis savo teisėmis dėl to, kad jie gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, arba dėl to, kad tam tikru savo gyvenimo etapu jie persikėlė iš vienos valstybės į kitą.

Tačiau visos valstybės narės turi susitarti, kad galėtų jas priimti.

Atitinkamuose papuslapiuose rasite daugiau informacijos apie:

Paskutinis naujinimas: 28/04/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.