Ģimenes lietas

Ģimenes tiesības ir juridisku noteikumu kopums, ko piemēro tādu personu attiecībām, kuras saista vai nu bērnu un vecāku attiecības (piemēram, bērna un mātes vai bērna un tēva attiecības), vai laulība (vai reģistrētas partnerattiecības).

Ģimenes tiesības attiecas uz laulības reģistrāciju, laulības šķiršanu, bērnu adopciju un dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar vecāku atbildību (aizgādība, apmeklējuma tiesības u. c.).

Šie noteikumi katrā valstī ir atšķirīgi, jo tie ir cieši saistīti ar katras valsts vēsturi, kultūru un sociālo attīstību.

Eiropas Savienības mērķis ir paredzēt kopīgus ģimenes tiesību noteikumus, lai Eiropas pilsoņu tiesības netiktu ierobežotas tikai tāpēc, ka viņi dzīvo dažādās Eiropas Savienības valstīs, vai tāpēc, ka viņi dzīves laikā ir pārcēlušies no vienas valsts uz otru.

Tomēr, lai šādus noteikumus varētu pieņemt, dalībvalstīm par tiem ir jāvienojas.

Attiecīgajās sadaļās ir pieejama plašāka informācija par:

Lapa atjaunināta: 28/04/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.