Aspecte de dreptul familiei

Dreptul familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relaţiilor dintre persoanele unite prin filiaţie (şi anume printr-o relaţie de rudenie între, de exemplu, un copil şi mama sau tatăl său) sau prin căsătorie (sau parteneriat declarat).

Prin urmare, dreptul familiei abordează de exemplu căsătoria, divorţul, adopția copiilor, diverse chestiuni referitoare la răspunderea părintească (încredinţarea copiilor, dreptul de vizită,...).

Aceste norme variază de la un stat la altul, întrucât acestea sunt strâns legate de istoria, cultura şi evoluţia socială ale fiecărui stat.

Uniunea Europeană are drept obiectiv stabilirea normelor comune în materie de dreptul familiei astfel încât cetăţenii europeni să nu fie împiedicaţi să îşi exercite drepturile pentru că locuiesc în ţări diferite ale Uniunii Europene sau pentru că s-au deplasat dintr-o ţară în alta în cursul vieţii lor.

Cu toate acestea, statele membre trebuie să fie de acord toate cu privire la adoptarea acestor norme.

Vă rugăm să consultați sub-paginile relevante pentru a afla mai multe informații referitoare la:

Ultima actualizare: 28/04/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.