Dla członków sieci

Informacje na potrzeby zarejestrowanych członków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Link do Centrum zasobów dotyczących komunikacji i informacji dla organów administracji, przedsiębiorstw i obywateli (CIRCABC) przeznaczony dla członków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych znajduje się tutaj.

 

Aby skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym, proszę kliknąć tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.