Sekcia pre členov

Informácie pre registrovaných členov siete EJS-civil

Ak ste členom EJS-civil, prejdite na webové sídlo Centra komunikácie a informačných zdrojov pre verejnú správu, podnikateľov a občanov (CIRCABC) kliknutím na tento odkaz.

 

Ak chcete kontaktovať vaše národné kontaktné miesto, kliknite sem.

Posledná aktualizácia: 09/07/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.