Maksukyvyttömyys/konkurssi

Jos yritys tai yrittäjä joutuu talousvaikeuksiin eikä voi maksaa velkojaan, kaikissa maissa on tarjolla erityisiä menettelyjä, joiden avulla tilanteeseen voidaan puuttua kattavasti kaikkien velkojien osalta.

Erilaiset maksukyvyttömyysmenettelyt jaotellaan niiden tavoitteen mukaan:

Yritys

  • Jos yritys voidaan pelastaa tai jos se on elinkelpoinen, se voidaan asettaa velkasaneeraukseen (yleensä velkojien suostumuksella). Tarkoituksena on turvata yrityksen toiminnan jatkuminen ja säilyttää työpaikat.
  • Jos yritystä ei voida pelastaa, sen toiminta lopetetaan ja se asetetaan konkurssiin.

Yrittäjä

  • Yrittäjä voi yleensä hakeutua menettelyyn, jossa veloille laaditaan takaisinmaksusuunnitelma ja jossa hän vapautuu veloistaan kohtuullisen ajan yleensä 3 vuoden) kuluttua. Näin varmistetaan, että yrittäjä ei joudu henkilökohtaiseen konkurssiin vaan voi perustaa myöhemmin uuden yrityksen.

Velkojat eivät voi enää virallisen menettelyn aloittamisen jälkeen aloittaa yksittäisiä oikeustoimia saataviensa perimiseksi. Näin varmistetaan kaikkien velkojien tasavertainen kohtelu ja suojellaan velallisen omaisuutta.

Saadakseen saatavansa velkojien on esitettävä niistä todiste joko tuomioistuimelle tai sille toimijalle (yleensä pesänhoitaja tai selvittäjä), joka vastaa velallisen omaisuuden hoitamisesta tai rahaksi muuttamisesta. Tietyissä tapauksissa velallinen voi tehdä tämän myös itse.

Rajat ylittävät maksukyvyttömyysmenettelyt (EU:n säännöt)

Kun maksukyvyttömyystapaukseen liittyy yrityksiä tai yrittäjiä, joilla on toimintaa tai varoja useissa maissa, voidaan soveltaa EU:n lainsäädäntöä eli asetusta 2015/848 (ks. lyhyt selostus siitä, miten se toimii).

Asetuksessa 2015/848 tarkoitetut lomakkeet

Kansalliset menettelyt

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.