Nemokumas, bankrotas

Įmonėms ar verslininkams, atsidūrusiems sunkioje finansinėje padėtyje arba negalintiems sumokėti savo skolų, kiekvienoje šalyje taikomos specialios procedūros, leidžiančios spęsti problemą įtraukiant visas šalis ir atsižvelgiant į visus kreditorius (šalis, kurioms negrąžintos skolos).

Nemokumo procedūros skirstomos pagal jų tikslus:

Įmonės

  • Jei įmonę dar galima išgelbėti arba verslas perspektyvus, jos skola gali būti restruktūrizuota (paprastai sudarius susitarimą su kreditoriais). Taip siekiama išsaugoti įmonę ir darbo vietas.
  • Jeigu įmonės išgelbėti neįmanoma, ji turi būti likviduota (bankrutuoja).

Verslininkai

  • Verslininkai paprastai gali prašyti pritaikyti procedūrą, pagal kurią jiems nustatomas privalomas skolų grąžinimo planas ir skolų panaikinimas praėjus pagrįstam laikotarpiui (paprastai po trejų metų). Taip užtikrinama, kad jie nebankrutuotų asmeniškai ir ateityje galėtų sukurti naują verslą.

Visais atvejais po oficialios procedūros pradžios kreditoriai nebegali reikšti savarankiškų reikalavimų dėl skolos susigrąžinimo. Taip užtikrinama, kad visiems kreditoriams būtų sudarytos vienodos sąlygos ir būtų apsaugotas skolininko turtas.

Kad atgautų pinigus, kreditoriai turi pagrįsti savo reikalavimą teismui ar specialiai institucijai (paprastai administratoriui ar likvidatoriui), atsakantiems už skolininko turto reorganizavimą arba likvidavimą. Tam tikrais atvejais tai gali padaryti pats skolininkas.

Tarpvalstybinis nemokumas (ES teisės nuostatos)

Nemokumo bylos, susijusios su įmonėmis ar verslininkais, vykdančiais veiklą arba turinčiais turto ar reikalų keliose šalyse, gali būti nagrinėjamos pagal ES teisę, t. y. Reglamentą 2015/848 (žr. apžvalgą, kaip jis veikia).

Reglamente 2015/848 nurodytos formos

Nacionalinės procedūros

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Bankroto ir nemokumo registrai

Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.