Maksātnespēja un bankrots

Ja uzņēmums vai uzņēmējs nonāk finansiālās grūtībās vai nevar samaksāt savus parādus, katrā valstī ir pieejamas konkrētas procedūras, lai risinātu situāciju, tostarp, iesaistot visus kreditorus (personas, kurām ir parādnieki).

Maksātnespējas procedūras atšķiras atkarībā no mērķa.

Uzņēmumi

  • Ja uzņēmumu var glābt vai ja tas ir dzīvotspējīgs, tā parādus var pārstrukturēt (parasti tas notiek, vienojoties ar kreditoriem). Pārstrukturēšanas mērķis ir aizsargāt uzņēmumu un saglabāt darbvietas.
  • Ja uzņēmumu nevar glābt, to likvidē (tas “bankrotē”).

Uzņēmēji

  • Parasti var pieteikties procedūrai, kas ietver to parādu atmaksas plānu un parādu dzēšanu, kad ir pagājis samērīgs laikposms (parasti 3 gadi). Tas nodrošina, ka uzņēmēji nav bankrotējuši personīgi un var sākt citu darījumdarbību nākotnē.

Visos gadījumos, kad procedūra ir formāli uzsākta, kreditori vairs nevar veikt individuālus pasākumus savu parādu atgūšanai. Šā noteikuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem kreditoriem un aizsargāt parādnieka aktīvus.

Lai piedzītu parādu, kreditoriem jāpierāda savas prasības pamatotība vai nu tiesai, vai iestādei (parasti administratoram vai maksātnespējas procesa administratoram), kas atbildīga par parādnieka aktīvu reorganizāciju vai likvidāciju. Īpašos apstākļos to var darīt pats parādnieks.

Pārrobežu maksātnespēja (ES noteikumi)

Maksātnespējas lietas, kurās iesaistīti uzņēmumi vai uzņēmēji, kas veic darījumdarbību vai kam ir aktīvi vairākās valstīs, var risināt saskaņā ar ES tiesību aktiem, konkrēti Regulu 2015/848 (skatīt šeit tās kopsavilkumu).

Regulā 2015/848 prasītās veidlapas

Valstu procedūras

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.