Insolventie/faillissement

Indien een vennootschap of ondernemer in financiële moeilijkheden raakt, of zijn schulden niet kan betalen, zijn in elk land specifieke procedures beschikbaar om de situatie inclusief aan te pakken, waarbij alle schuldeisers worden betrokken (de partijen waaraan geld is verschuldigd).

Insolventieprocedures verschillen naargelang van hun doelstellingen:

Vennootschappen

  • Indien de vennootschap kan worden gered of de bedrijfsactiviteiten levensvatbaar zijn, is het mogelijk dat haar schulden worden geherstructureerd (doorgaans in overeenstemming met de schuldeisers). Zo kan het bedrijf worden gered en kunnen banen worden behouden.
  • Indien de bedrijfsactiviteiten niet kunnen worden gered, moet de vennootschap worden ontbonden (zij "gaat failliet").

Ondernemers

  • Zij kunnen meestal gebruikmaken van een procedure waarbij er sprake is van een opgelegd afbetalingsplan voor hun schulden en een schuldbevrijding na een redelijke termijn (doorgaans 3 jaar). Dit zorgt ervoor dat zij niet persoonlijk onvermogend worden en in de toekomst een nieuw bedrijf kunnen opstarten.

In alle gevallen kunnen de schuldeisers, zodra de procedure formeel is geopend, niet langer individueel optreden om hun schulden op te eisen. Dit moet ervoor zorgen dat alle schuldeisers op gelijke voet staan en dat de activa van de schuldenaar worden beschermd.

Om te worden betaald, moeten schuldeisers hun vorderingen bewijzen, hetzij aan de rechter, hetzij aan de instantie (in het algemeen een curator of vereffenaar) die belast is met de herschikking of vereffening van de activa van de schuldenaar. In specifieke omstandigheden kan dit door de schuldenaar zelf worden gedaan.

Grensoverschrijdende insolventie (EU-regels)

Insolventiezaken waarbij vennootschappen of ondernemers met activiteiten, activa of zaken in verscheidene landen betrokken zijn, kunnen worden opgelost op grond van het EU-recht, en in het bijzonder Verordening 2015/848 (zie hier een overzicht van de wijze waarop dat in zijn werk gaat).

Formulieren als bedoeld in Verordening 2015/848

Nationale procedures

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

Faillissements- en insolventieregisters

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.