Insolventnost/stečaj

Če družba ali podjetnik zaide v finančne težave ali ne more plačati svojih dolgov, so v vsaki državi na voljo posebni postopki za rešitev takih situacij, ki vključujejo vse upnike (stranke, ki se jim dolguje denar).

Postopki zaradi insolventnosti se razlikujejo glede na cilje:

Družbe

  • Če je družbo mogoče rešiti oziroma podjetje posluje uspešno, se lahko dolgovi prestrukturirajo (običajno v dogovoru z upniki). Na ta način naj bi se rešilo podjetje in ohranila delovna mesta.
  • Če podjetja ni mogoče rešiti, ga je treba likvidirati (podjetje gre v stečaj).

Podjetniki

  • Podjetniki lahko običajno vložijo zahtevek za postopek, ki vključuje načrt za odplačilo dolga in odpis dolgov po razumnem roku (običajno tri leta). S tem se prepreči osebni stečaj in omogočijo nove poslovne dejavnosti v prihodnosti.

V vseh primerih velja, da upniki po uradnem začetku postopka ne morejo več začeti posebnih postopkov za izterjavo dolgov. Tako naj bi se zagotovilo enako obravnavanje vseh upnikov in zavarovalo dolžnikovo premoženje.

Da bi upniki dobili svoj denar, morajo pred sodiščem ali stečajnim upraviteljem, ki je pristojen za reorganizacijo oziroma likvidacijo dolžnikovega premoženja, dokazati svoje terjatve. V posebnih okoliščinah lahko to stori dolžnik.

Čezmejna insolventnost (pravila EU)

Zadeve v zvezi z insolventnostjo, v katere so vključene družbe ali podjetniki, ki opravljajo dejavnosti, imajo premoženje ali sklepajo posle v več državah, je mogoče rešiti na podlagi prava EU, zlasti na podlagi Uredbe (EU) 2015/848 (tukaj je povzetek ključnih točk).

Obrazci, navedeni v Uredbi 2015/848

Nacionalni postopki

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

Registri stečajev in insolventnosti

Zadnja posodobitev: 30/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.