Обезщетяване на жертви на престъпления

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Езици за предаване на молби

Гръцки и английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Можете да намерите образците на молбите за обезщетение и информацията за обезщетенията на гръцки и английски език в офисите на социалноосигурителните служби или на техния уебсайт: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Можете да внесете молбата си лично или да я изпратите по пощата на следния адрес: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon (Социалноосигурителни служби), Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Последна актуализация: 23/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.