Обезщетяване на жертви на престъпления

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле

Езици за предаване на молби

Гръцки и английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Можете да намерите образците на молбите за обезщетение и информацията за обезщетенията на гръцки и английски език в офисите на социалноосигурителните служби или на техния уебсайт: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Можете да внесете молбата си лично или да я изпратите по пощата на следния адрес: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon (Социалноосигурителни служби), Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Последна актуализация: 16/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.