Обезщетяване на жертви на престъпления

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Езици за предаване на молби

Фински, шведски и английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Исков формуляр:

Исков формуляр (на фински език) PDF (315 Kb) fi

Исков формуляр (на шведски език) PDF (377 Kb) fi

Исков формуляр (на английски език) PDF (299 Kb) fi

Съставяне и подаване досие и исков формуляр:

Можете да подадете иска си по електронен път, като използвате защитената услуга за съобщения https://turvaviesti.valtiokonttori.fi// или по пощата на адрес: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Можете също така да подадете иск за обезщетение чрез нашата онлайн услуга за клиенти. Използваме уеб услугата Suomi.fi, която е обща идентификационна услуга за публичните органи. Можете да използвате вашите финландски банкови кодове, мобилен сертификат или карта за удостоверяване на самоличността.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Последна актуализация: 14/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.