Обезщетяване на жертви на престъпления

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле

Езици за предаване на молби

Фински, шведски и английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Исков формуляр:

Исков формуляр (на фински език) PDF (315 Kb) fi

Исков формуляр (на шведски език) PDF (377 Kb) fi

Исков формуляр (на английски език) PDF (299 Kb) fi

Съставяне и подаване досие и исков формуляр:

Можете да подадете иска си по електронен път, като използвате защитената услуга за съобщения https://turvaviesti.valtiokonttori.fi// или по пощата на адрес: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Можете също така да подадете иск за обезщетение чрез нашата онлайн услуга за клиенти. Използваме уеб услугата Suomi.fi, която е обща идентификационна услуга за публичните органи. Можете да използвате вашите финландски банкови кодове, мобилен сертификат или карта за удостоверяване на самоличността.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Последна актуализация: 21/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.