Обезщетяване на жертви на престъпления

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Испания

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле

Езици за предаване на молби

Испански език.

Формуляри на молби за обезщетение

Образец PDF (53 KB) es за изпращане на молби за обезщетения при трансгранични ситуации.

Образец PDF (53 KB) es за изпращане на решения във връзка с обезщетения при трансгранични ситуации.

Последна актуализация: 20/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.