Odškodnění obětí trestných činů

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jazyky pro předávání žádostí

Podle čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů lze žádosti zasílat v němčině a angličtině.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o podporu podle rakouského zákona o obětech trestných činů (Verbrechensopfergesetz, VOG) PDF (52 Kb) de

Poslední aktualizace: 11/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.