Odškodnění obětí trestných činů

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Jazyky pro předávání žádostí

Návrhy a žádosti se přijímají v chorvatštině.

Formuláře pro odškodnění

Formuláře žádostí o odškodnění jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, a to v chorvatštině i angličtině.

Odkaz: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Poslední aktualizace: 02/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.